Wystąpienie na edrone: Piwo, pizza i e-commerce #5 z tematem „GA4: cieszyć się czy płakać? Jak go ustawić, żeby nie narobić szkód?”.

W swoim wystąpieniu starałem się pokazać jakie problemy mogą nam się pojawić w czasie korzystania z GA4. Część z nich wynikają z naszych ustawień, a część ze sposobu w jaki GA4 zbiera dane. Poniżej lista tematów jakimi się zająłem:

00:00 Wstęp
02:08 Nazewnictwo eventów: stosowanie spacji w nazwach
06:09 Tożsamość raportowania i Google Signals: problem Progowania i różnicy w danych
11:50 Ustawienie: Przechowywanie danych
13:10 Tworzenie list odbiorców
15:55 Różne metryki: Transakcje, Zakupy e-commerce, Purchases
17:48 Tworzenie raportów Eksploracja

Link do prezentacji